Restaurant Dolní Grund

Vernisáž Zbyška Macháčka

Poslední červencový den proběhla vernisáž mladého dečínského umělce, pana Zbyška Macháčka, který ji v prostorách naší restaurace slavnostně zahájil a uvedl. Vernisáž spojená s výtečným rautem se těšila vysoké návštěvnosti a protáhla se do pozdních ranních hodin.

Pozvánka na vernisáž

Následná prodejní výstava tvorby Zbyška Macháčka (dřevěné sochy, plastiky a obrazy) byla v našich prostorách umístěna od poloviny letních prázdnin až do konce září. Vystavená díla se těšila tak velkému zájmu účastníků, že v průběhu výstavy musela být celá řada z nich opakovaně doplňována a nahrazována jinými, neboť během pár týdnů by nebylo co vystavovat.

Více o autorovi a jeho práci na www.zbysekmachacek.cz